Loading...

Een organisatie is pas succesvol
als er aandacht is voor mensen

Connect P&O

Kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf.

Ik ben een betrouwbare partner die binnen het totale P&O werkveld kwalitatief hoogwaardige oplossingen biedt voor het midden-en kleinbedrijf. Ik ben goed thuis in het vak, ik ken het MKB vanuit de praktijk en ik spreek, en versta de taal van de ondernemer. Belangrijke waarden van Connect P&O zijn: transparantie, integriteit, professioneel en persoonlijk.

Michel van Eden

Mijn naam is Michel van Eden. Na 25 jaar in loondienst werkzaam te zijn geweest als P&O professional in vele gedaanten en bij vele organisaties in de profitsector heb ik op 1 maart 2015 te stap gewaagd om met Connect P&O voor mezelf te gaan beginnen. Ik richt mij met Connect P&O op het midden-en kleinbedrijf. Met name op die organisaties de om welke reden dan ook geen gekwalificeerde P&O-er in dienst kunnen of willen nemen maar waar wel P&O taken uitgevoerd dienen te worden. Connect P&O kan hen adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van deze taken.

In mijn beroepmdatig arbeidsverleden ben ik voornamelijk actief geweest als HR generalist. Dit heeft tot gevolg dat ik ruime ervaring en kennis heb opgedaan van alle facetten van het P&O vak. Zoals activiteiten die te maken hebben met in-door en uitstroom, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, training, opleidingen, arbeid juridische zaken.

Aanpak & visie

“Mijn aanpak is pragmatisch en doelgericht met een sterke focus op het realiseren van het beoogde resultaat”

Connect P&O levert geen standaardoplossingen maar maatwerk. Ik begin altijd met een kosteloze bedrijfsanalyse en inventarisatie van de behoeften. Dan zal er afhankelijk van uw vraag een maatwerk offerte worden opgesteld. In het kort zal daarin uw behoeften nogmaals worden beschreven met de daarbij behorende duur, kosten, wederzijdse verwachtingen en de te behalen doelstellingen.

Bij voorkeur werk ik op klantlocatie, dat bevordert de communicatie, de effectiviteit en efficiency. In principe is Connect P&O flexibel in bereikbaarheid en beperkt zich niet tot de kantooruren alleen.

Meer over mijn aanpak & visie

P&O Pakketten

Operationeel

 • P&O administratie (dossiers, verzuim, pensioen, RIE etc.)
 • Coaching
 • Opstellen functieprofielen
 • Opstellen beoordelingsformulieren
 • Werving & Selectie
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsjuridische zaken

Tactisch

 • Implementeren verzuimbeleid
 • Implementeren functiewaardering/functieprofielen
 • Implementeren functioneringsgesprekken
 • Uitgeven van een personeelshandboek
 • Verzorgen van trainingen en opleidingen
 • Implementatie arbo beleid

Strategisch

 • Ontwikkelen van verzuimbeleid
 • Ontwikkelen van functiewaardering/functieprofielen
 • Ontwikkelen van functioneringsgesprekken
 • Ontwikkelen van een personeelshandboek
 • Ontwikkelen van trainingen en opleidingen
 • Ontwikkelen van arbo beleid

"Doe wat je belooft en laat zien wat je doet!"

Tel. & email
06 - 39 14 37 50
info@connectpo.nl
Adres
Panterpad 4
3903XM Veenendaal
Graag alle velden invullen.